ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική Απορρήτου

Ο Όμιλος De'Longhi θεωρεί πολύ σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων τρίτων που έχει στην κατοχή του, και δεσμεύεται όπως διασφαλίζει το απόρρητο των εν λόγω τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των πελατών του. Ο Όμιλος De'Longhi σέβεται τα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την αξιοπρέπεια των προσώπων στα οποία ανήκουν τα δεδομένα, ιδιαίτερα όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, την προσωπική ταυτότητα και το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον Όμιλο De’Longhi (De’Longhi S.p.A., De’Longhi Appliances S.r.l. και θυγατρικές), μέσω της ιστοσελίδας του Ομίλου De’Longhi (εφεξής «Ιστοσελίδα») κι άλλων πηγών, και περιγράφει τον τρόπο, με τον οποίο ο Όμιλος De’Longhi χρησιμοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα.

 

A) Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

  1. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται από τον Όμιλο De’Longhi κατά την εκτέλεση των τακτικών επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, και για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των αντίστοιχων προσώπων στα οποία ανήκουν τα δεδομένα (εφεξής «Πρόσωπα στα Οποία Ανήκουν τα Δεδομένα»).
  2. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, προκειμένου ο Όμιλος να έρθει σε επαφή με τα Πρόσωπα στα Οποία Ανήκουν τα Δεδομένα, αναφορικά με πιθανές προωθήσεις, επιχειρηματική ευφυΐα, οικονομικές/ στατιστικές αναλύσεις, προγράμματα ασφαλίστρων κι έρευνες ικανοποίησης πελατών. Επιπλέον, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες μάρκετινγκ ή ως εμπορικά στοιχεία, προκειμένου να ενθαρρύνουν ή να ανταμείψουν τους πελάτες για τις αγορές τους, μέσω φυλλαδίων, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων κειμένων, mms και/ ή ενημερωτικών δελτίων.

 

Β) Μέθοδοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στην Ιστοσελίδα delonghi.com ή που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Όμιλο De'Longhi, από τα Πρόσωπα στα Οποία Ανήκουν τα Δεδομένα, υποβάλλονται σε επεξεργασία κι αρχειοθετούνται χειροκίνητα ή με ηλεκτρονικά μέσα, από προσωπικό που διορίζει ο Όμιλος De'Longhi, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Ο Όμιλος De'Longhi θα μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με οποιεσδήποτε θυγατρικές του Ομίλου De'Longhi, αν αυτό θεωρείται απαραίτητο για την ικανοποίηση των αιτημάτων των Προσώπων στα Οποία Ανήκουν τα Δεδομένα.

Δεδομένου του παραπάνω σημείου 2 και/ ή οποιασδήποτε εξαίρεσης που προβλέπεται από τους ισχύοντες κανόνες και τη νομοθεσία, τα προσωπικά δεδομένα δεν θα κυκλοφορούν, ούτε και θα αποκαλύπτονται σε τρίτους.

Τα Βιογραφικά Σημειώματα που συλλέγονται από τον Όμιλο De'Longhi, από πηγή διαφορετική από την online φόρμα της ιστοσελίδας delonghi.com, θα πρέπει όπως περιλαμβάνουν διάταξη συναίνεσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τον Όμιλο De'Longhi, και διευκρίνησης των μεθόδων επεξεργασίας και του σκοπού για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα.

 

Γ) Δεδομένα πλοήγησης και Πολιτική Cookies

Ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies μας.

 

Δ) Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες

Η συγκεκριμένη Ιστοσελίδα ενδεχομένως να περιέχει συνδέσεις σε ιστοσελίδες που δεν ανήκουν στον Όμιλο De’Longhi. Ο Όμιλος De’Longhi δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τα Πρόσωπα στα Οποία Ανήκουν τα Δεδομένα σε τρίτους και/ή στις προαναφερόμενες ιστοσελίδες.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά για την ιστοσελίδα delonghi.com.

Ο Όμιλος De’Longhi σας συνιστά να συμβουλεύεστε τις πολιτικές απορρήτου της όποιας ιστοσελίδας επισκέπτεστε.

 

E) Υποβολή δεδομένων       

Με εξαίρεση τα δεδομένα πλοήγησης της προαναφερόμενης Πολιτικής Cookies, η υποβολή δεδομένων γίνεται κατά την κρίση των Προσώπων στα Οποία Ανήκουν τα Δεδομένα, και η όποια ενδεχόμενη άρνηση τους να παρέχουν δεδομένα δεν έχει καμία συνέπεια επί των Προσώπων στα Οποία Ανήκουν τα δεδομένα, εκτός από το ότι καθιστά αδύνατη την παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών από τον Όμιλο De'Longhi.

 

Ζ) Ελεγκτής δεδομένων

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τον Όμιλο De’Longhi. Παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ, για να επιλέξετε τη χώρα σας, και να συνδεθείτε στη σωστή διεύθυνση ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με την DeLonghi Appliances S.r.l., η επίσημη έδρα της οποίας βρίσκεται στη Via Seitz, 47 – 311000 Treviso, Ιταλία.

Μετά την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων, τα Πρόσωπα στα Οποία Ανήκουν τα Δεδομένα δικαιούνται, ανά πάσα στιγμή, όπως λάβουν επιβεβαίωση αναφορικά με την ύπαρξη προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν, ενημερωθούν για το περιεχόμενο και την προέλευση των εν λόγω δεδομένων, επιβεβαιώσουν την ορθότητα τους και/ή προβούν σε ενημέρωση, ολοκλήρωση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων.