Zaštita privatnosti

De’Longhi Hrvatska d.o.o. smatra vrlo važnim zaštitu osobnih podataka trećih strana i posvećeni smo zaštiti privatnosti spomenutih trećih strana, uključujući ali ne ograničavajući se na svoje klijente. Ova izjava, u skladu je sa zakonskom odredbom br.196 od 30. svibnja 2003 - za zaštitu osobnih podataka. De’Longhi Hrvatska d.o.o. obvezuje se na zaštitu osobnih podataka dobijenih od trećih strana (u daljem tekstu pojedinačno ili grupno se nazivaju "podatak").).


A) Svrha obrade osobnih podataka
1. De’Longhi Hrvatska d.o.o. koristi osobne podatke dok obavlja normalno poslovanje i dok obavlja zahtjeve sa relevantnim podacima.
2. Osobni podaci mogu se koristiti kako bi se kontaktu prenjela informacija o mogućim promocijama, poslovnim podacima, ekonomskim / statističkim analizama, premijama programa i zadovoljstva klijenata anketama. Štoviše, osobni podaci mogu se koristiti za marketinške aktivnosti ili kao komercijalne informacije za poticanje i nagrađivanje kupaca za kupovinu, putem letaka, poštom, elektronskom poštom, SMS porukama, MMS-om i / ili newsletterom.

B) Mjesto gde se podaci obrađuju
1. Osobni podaci prikupljeni na ovoj web stranici (www.delonghi.com) ili poslani poštom, telefaksom, e-mail-om na De'Longhi Hrvatska d.o.o. podaci se tematski obrađuju na niže navedenom mjestu poslovanja od strane osoblja koje postavlja De'Longhi Hrvatska d.o.o.

C) Metoda obrade osobnih podataka 
1. Dobrovoljno ispunjeni osobni podaci nosioca biće obrađeni i unešeni ručno ili putem elektronskih sredstava, a u skladu s minimalnim sigurnosnim zahtjevima kao što je predviđeno u Aneksu B Zakonodavnog dekreta br. 196 od 30. svibnja 2003.
2. De'Longhi Hrvatska d.o.o. zadržava pravo otkrivanja osobnih podataka prema bilo kojem drugom subjektu unutar De'Longhi grupe firmi, ako je to potrebno, kako bi se mogao provesti zahtjev nosioca podataka
3. Pod uvjetom da točka 2 gore i / ili bilo koji osim izuzetka predviđenih u važećim pravilima i propisima, osobni podaci neće biti dostupni niti na uvid trećim osobama.
4. Pod uvjetom da je životopis poslan popunjavanjem online obrasca na web stranici http://selezione.delonghi.com, životopise poslane u De'Longhi Hrvatska d.o.o. moraju sadržavati odredbu pristanaka da De'Longhi Hrvatska d.o.o. može koristiti podatke za obradu osobnih podataka iliti metode obrade i svrhu za koju su osobni podaci poslani. Nakon što ste pažljivo pregledali opis koji se odnosi na privatnost, članak 13 Zakonodavnog dekreta br. 196 od 30. lipnja 2003 od De'Longhi Hrvatska d.o.o. u segmentu posao i karijera, molimo popunite svoj životopis dodavanjem teksta, dajući izričitu suglasnosti za obradu osobnih podataka:
"Nakon što sam pažljivo pregledao/la Izjavu o privatnosti koja se odnose na čl. 13 Zakonodavnog dekreta br. 196 od 30. lipnja 2003 ("Osobni podaci Zakona o zaštiti") De'Longhi Hrvatska d.o.o. koji se nalazi u segmentu "Posao i karijera" na web stranici http://selezione.delonghi.com, ja ovlašćujem De'Longhi Hrvatska d.o.o. za obradu mojih osobnih podataka. "

D) Podaci za navigaciju
1. U pravilu, za vrijeme normalne internet navigacije, određeni osobni podaci kao što su IP adrese, imena domena ili drugih parametara koji se odnose na podatke subjekta, rad ili kompjuterski sistem može biti generiran i prikupljen. De'Longhi Hrvatska d.o.o. ne koristi te podatke, osim kako bi dobio statistiku posjećenosti vlastite web stranice.

E) Kolačići
1. Naša web stranica ne sakuplja osobne podatke posjetitelja namjerno. Kolačići se ne koriste za slanje osobnih podataka niti se koriste korisnički sistem za praćenje istih.
Kolačići za razdoblje razmjene podataka (koji nisu sačuvani na korisničkom računalu i nestaju kada se browser ugasi) se koriste isključivo za prijenos identifikacionih brojeva (slučajnih brojeva koje generira server) za sigurnu i efikasnu web navigaciju.

F) Linkovi na druge web stranice

1. Ova pravila o privatnosti su razvijena samo za web stranicu www.delonghi.hr, a ne za druge web stranice koje posetitelj posjeti korištenjem linkova na trenutnoj stranici. Tvrtka De'Longhi Hrvatska d.o.o. ne može biti odgovorna za zaštitu osobnih podataka koje posjetitelj ostavi trećim osobama i / ili drugim web stranicama povezanim sa trenutnom web stranicom.

G) Prijava podataka    
1. Uz izuzetak navigacijskih podataka kao što je spomenuto gore, prijavu podataka posjetitelj radi prema vlastitom nahođenju, a eventualno odbijanje toga nema posljedica za posjetitelja, osim što tada De'Longhi ne može ponuditi zatraženu uslugu.

H) Kontrolor podataka
1. Kontrolor podataka je De'Longhi SpA sa sjedištem u Via Seitz, 47-311000 Treviso, Italija
2. Rukovodioci unutrašnjih podataka su imenovani za sljedeća područja: uprave, proizvodnje, komunikacija, logistike, ljudskih resursa, nabave, usluge nakon prodaje, marketinga i prodaje, pravne službe, financija i nadzora, istraživanja i razvoja.  

I) Prava posjetitelja
1. Na temelju paragrafa 7 Zakonodavnog dekreta br 196/03 (kao što je niže navedeno) nositelj podataka ima pravo, u bilo kojem trenutku, (i) dobiti potvrdu o tome da li ili ne osobni podaci o njemu postoje, (ii) da znaju sadržaj i porijeklo navedenih podataka, (iii) u svrhu provere ispravnosti istih ili (iv) za brigu oko ažuriranja, integracije, ispravljanja ili brisanja podataka. 

Članak 7 
(Pravo na pristup osobnim podacima i ostala prava)

 
1. Nosioc podataka ima pravo dobiti potvrdu o tome da li ili ne osobni podaci o njemu postoje, bez obzira da li su već sačuvani, te prikaz tih podataka u razumljivom obliku.
 
2. Posjetitelji imaju pravo biti informirani:

a) o izvor osobnih podataka; 
b) o ciljevima i metodi obrade; 
c) o logici koja se primjenjuje za obradu, ako se ista obavlja uz pomoć elektronskih sredstava; 
d) o identifikacijskim podacima o Kontroloru podataka, obradi podataka i predstavniku određen po Članku 5 (2); 
e) o entitetu ili kategoriji subjekta koji ili kojima se osobni podaci mogu prenjeti i tko ili koji mogu koristiti određene podatke u svojstvu određenih predstavnika (a) na državnom teritoriju, obradi podataka (e) ili osobu (e) zaduženu za obradu 

3. Nositelj podataka ima pravo dobiti:

a) ažuriranje, ispravak ili integraciju podataka; 
b) brisanje, anonimiziranje ili blokiranje podataka koji su nezakonito obrađeni, uključujući i podatke koji se zadržavaju nepotrebno za svrhu za koju su prikupljeni ili naknadno obrađivani; 
c) potvrdu o tome da su informirani o efektima operacija po slovima a) I b), ako se odnose na njihov sadržaj. 

4. Nosilac podataka ima pravo prigovora, u cjelosti ili djelomično:

a) iz opravdanih razloga, na obradu osobnih podataka koji se odnose na nju / njega, iako su relevantni za svrhu prikupljanja podataka;; 
b) za obradu osobnih podataka koji se odnose na nju / njega, gde je provedena u svrhu slanja reklamnih materijala ili direktne prodaje ili pak za obavljanje tržišnih ili komercijalnih komunikacijskih istraživanja.