Magnifica ESAM 2600
Približiti/udaljiti Povećati
  • Magnifica ESAM 2600
  • Magnifica ESAM 2600 - detail
  • Magnifica ESAM 2600 - detail
  • Magnifica ESAM 2600 - detail
  • Magnifica ESAM 2600 - detail
  • Magnifica ESAM 2600 - detail

  • „CRF“ Tehnologija – Compact, Reliable, Fresh
  • JEDINICA ZA KUHANJE
  • TRENUTNO PODGRIJAVANJE

Upute za korištenje (PDF)