Fortrolighedspolitik

De’Longhi S.p.A. anser beskyttelsen af personlige oplysninger fra tredje parter, som vi er i besiddelse af, som meget vigtige og er forpligtiget til at beskytte nævnte tredjeparters privatliv inklusiv, men ikke begrænset til vores kunder.  Denne erklæring, i overensstemmelse med det Lovgivende Dekret nr. 196 dateret 30. juni 2003 - Personoplysningers Beskyttelseskode - angiver de trin De’Longhi S.p.A. påtager sig for at beskytte personoplysninger modtaget fra nævnte tredje parter (herefter alene eller samlet refereret til som "den/de registrerede person(er)").


A) Formål med behandlingen af personoplysninger
1. Personlige oplysninger anvendes af De’Longhi S.p.A. så længe der udføres normale forretningsaktiviteter, og så længe der udføres forespørgsler om den relevante registrerede person.
2. Personoplysninger anvendes måske til at kontakte den registrerede person vedrørende mulige kampagner, business intelligence, økonomiske/statistiske analyser, luksusprogrammer og klient tilfredshedsundersøgelser. Ydermere, nævnte personoplysninger anvendes måske til marketingsaktiviteter eller til kommercielle informationer, til at opmuntre eller belønne kunder til at købe via brochurer, post, e-mail, sms-beskeder, mms-beskeder og/eller nyhedsbreve.

B) Her behandles data
1. Personlige oplysninger indsamlet på denne hjemmeside www.delonghi.com eller send med post, telefax, e-mail til De’Longhi S.p.A. fra den registrerede person behandles på den nedenfor nævnte registreret virksomhedsadresse af personale udnævnt af De’Longhi S.p.A.

C) Personoplysningers behandlingsmetoder
1. Personlige oplysninger frivilligt indgivet af den registrerede person til de overnævnte formål behandles og udfyldes manuelt eller via elektroniske midler og dette i overensstemmelse med minimumssikkerhedskravene som taget hensyn til i Appendiks B i det Lovgivende Dekret nr. 196 dateret 30. juni 2003. 
2. De’Longhi S.p.A. forbeholder sig retten til at fremlægge personlige oplysninger til ethvert andet selskab inden for De’Longhi S.p.A. gruppen, hvis anset for nødvendigt, for at udføre anmodninger fra den registrerede person.
3. Forudsat punkt 2 ovenover og/eller enhver undtagelse taget hensyn til af gældende regler og lovgivning, vil personlige oplysninger ikke blive spredt til eller fremlagt for tredje parter.
4. Forudsat, hvis sendt ved at udfylde den online formular på hjemmesiden http://selezione.delonghi.com, skal CV sendt til De’Longhi S.p.A. indeholde en samtykkeerklæring, der giver De’Longhi S.p.A. lov til at behandle personlige oplysninger og som specificerer behandlingsmetoder og formål, hvortil personlige oplysninger må anvendes. Efter grundigt at have læst Privatlivsorienteringen henvisende til artikel 13 i det Lovgivende Dekret nr. 196 dateret 30. juni 2003 fremsat af De’Longhi S.p.A. under Job & Karriere sektionen, udfyld da venligst dit CV ved at tilføje neden for nævnte formulering, der eksplicit giver tilladelse til at behandle dine personlige oplysninger:
"Efter grundigt at have læst Privatlivsorienteringen henvisende til Art. 13 i det Lovgivende Dekret nr. 196 dateret 30. juni 2003 ("Personal Data Protection Act") fremsat af De’Longhi S.p.A. i "Job & Karriere" sektionen på hjemmesiden http://selezione.delonghi.com, giver jeg hermed De’Longhi S.p.A. tilladelse til at behandle og fremlægge mine personlige oplysninger."

D) Navigationsdata
1. Generelt under almindelig internetnavigation, kan bestemte personlige oplysninger, så som IP-adresser, domænenavne eller andre parametre relaterende til den registrerede persons aktivitet eller computersystem genereres og indsamles implicit. De’Longhi S.p.A. anvender ikke disse oplysninger, hvis de ikke er anonyme eller for at indsamle hjemmesidetrafik statistik til sin egen hjemmeside.  

E) Cookies
1. Vores hjemmeside anskaffer ikke den registrerede persons personlige oplysninger med vilje. Cookies anvendes ikke til at sende personlig information, og der anvendes aldrig nogensinde brugersporingssystemer.  
Session cookies (som ikke lageres permanent på brugerens computer, og som forsvinder, når browseren lukkes) anvendes kun til at transmittere sessions-identifikationsnumre (tilfældige numre genereret af serveren) til sikker og effektiv hjemmesidenavigation.
Anvendte session cookies på denne hjemmeside gør det muligt at undgå brugen af andre computerteknikker med potentiel skadelig effekt på reserveret brugernavigation. De tillader hellere ikke at bruger-identifikationsoplysninger tilegnes.

F) Link til andre hjemmesider
1. Denne privatlivspolitik er udelukket blevet udviklet til hjemmesiden www.delonghi.com og ikke til andre hjemmesider, som den registrerede person har besøgt ved at anvende links på den nuværende hjemmeside. De’Longhi S.p.A. kan ikke holdes ansvarlig for beskyttelsen af personlige oplysninger fremsat af den registrerede person til tredje parter og/eller til andre hjemmesider linket til den nuværende hjemmeside.

G) Dataindsendelse   
1. Med undtagelse af navigationsdata, som nævnt ovenover, så sker indsendelse af data efter den registrerede persons eget skøn og eventuel nægtelse heraf har ingen konsekvenser for den registrerede person bortset fra at gøre det umuligt for De’Longhi at tilbyde de anmodede servicer.

H) Datakontrollør
1. Datakontrolløren er De’Longhi S.p.A. med registreret virksomhedsadresse på Via Seitz, 47 - 311000 Treviso, Italien.
2. Interne datamanagere er blevet udnævnt til følgende områder: Administration, Produktion, Kommunikation, HR, Køb, Efter-salgsservice, Marketing & Salg, Juridisk, Økonomi & Kontrol, Research & Udvikling. 

I) Den registrerede persons rettigheder
1. Baseret på afsnit 7 i det Lovgivende Dekret n. 196/03 (som kun af bekvemmelighedsgrunde er vedhæftet nedenfor), har en registreret person ret til, når som helst, (i) at opnå bekræftelse om, hvorvidt der eksisterer personoplysninger om ham eller ej, (ii) at kende indholdet og oprindelsen af nævnte oplysninger, (iii) at få bekræftet dens rigtighed eller (iv) få opdateret, integreret, udbedret eller slettet oplysninger.   

Afsnit 7
(Ret til at få Adgang til Personoplysninger og Andre Rettigheder)

1. En registreret person skal have ret til at opnå bekræftelse om, hvorvidt der eksisterer personoplysninger vedrørende ham eller ej, uanset om de allerede er blevet registreret, og kommunikation af sådanne data i forståeligt format.

2. En registreret person skal have ret til at blive oplyst:

a) om kilden til personoplysningerne;
b) om formålet og behandlingsmetoderne;
c) om logistikken anvendt til behandlingen, hvis sidstnævnte er udført ved hjælp af elektroniske midler;
d) om identifikationsoplysningerne vedrørende datakontrolløren, databehandlerne og repræsentanten udpeget i Afsnit 5(2);   
e) om alle adgange eller kategoriers væsen til hvem eller hvilke personoplysninger(ne) måske kommunikeres til, og hvem eller hvilke nævnte data oplyses til i deres kapacitet som designerede repræsentant(er) i Statens landområde, databehandler(e) eller person(er) ansvarlig for behandlingen.

3. En registreret person skal have ret til at opnå:

a) opdatering, rettelse eller, hvor interesseret i, integrering af oplysninger;
b) sletning, anonymisering eller blokering af oplysninger, som er blevet behandlet ulovligt, inklusiv oplysninger, hvis bevaring er unødvendige til de formål, som de er blevet indsamlet til eller efterfølgende behandlet;
c) bekræftelse på effekten, som handlingerne under bogstaverne a) og b) er blevet meddelt, ligeledes relateret til deres indhold, om deres væsen til hvem eller hvilke oplysninger blev kommunikeret eller spredt, medmindre dette krav viser sig at være umuligt eller involverer en åbenlys disproportioneret indsats sammenlignet med den rettighed, som beskyttes.

4. En registreret person skal have ret til at fremsætte indsigelser, helt eller delvist:

a) på legitime grundlag, ved behandlingen af personoplysninger vedrørende ham/hende, også selvom de er relevante i forbindelse med indsamlingsformålet;
b) ved behandlingen af personoplysninger vedrørende ham/hende, hvor det er udført til det formål af sende reklamematerialer eller direkte salgsfremstød eller andet til gennemførsel af markeds- eller forretningskommunikations undersøgelser.