EC 152 CD
放大 看大图
  •  EC 152 CD
  • EC 152.CD
  • EC 152.CD
  • EC 152.CD
  • EC 152.CD

为日常生活中制作可靠的意式浓缩咖啡所设计,这款咖啡机可融合蒸汽、空气和牛奶的丰富牛奶泡沫制成醇正的卡布基诺。

  • 卡布其诺系统
  • 滴水盘

使用说明书