Perfecta ESAM 5450

Perfecta ESAM 5450 EX1
放大 看大图
  • Perfecta ESAM 5450 EX1
  • Perfecta - ESAM 5450
  • Perfecta - ESAM 5450
  • Perfecta - ESAM 5450

配备德龙独特的自动卡布基诺系统的全自动咖啡机,轻触一键即可制作各种饮品:意式浓缩咖啡、卡布基诺咖啡、咖啡拿铁、拿铁玛奇朵、热牛奶和美式咖啡。通过操作图标式触摸显示屏可实现个性化定制您钟爱的咖啡,同时配备了暖杯架。

  • 图标式显示屏
  • 新型卡布基诺系统
  • 暖杯功能
  • 可拆卸式水箱

使用说明书