Magnifica ESAM 4500

Magnifica ESAM 4500
放大 看大图
  • Magnifica ESAM 4500
  • Magnifica ESAM 4500
  • Magnifica ESAM 4500
  • Magnifica ESAM 4500
  • Magnifica ESAM 4500

配备德龙独特的自动卡布基诺系统的全自动咖啡机,轻触一键即可制作品质醇正的卡布基诺咖啡;通过2行文本显示屏可操作实现个性化定制您钟爱的咖啡,同时配备了暖杯架。

  • 一键式制作卡布基诺咖啡和咖啡拿铁
  • 记忆功能
  • 实用且易清洗

使用说明书