ECAM 23.210.B
放大 看大图
  •  ECAM 23.210.B
  • ECAM 23.210.B
  • ECAM 23.210.B
  • ECAM 23.210.B
  • ECAM 23.210.B

具备定制您钟爱咖啡可能性的豆到杯紧凑型咖啡机。具备手动调节卡布基诺装置可轻松预置美味卡布基诺或者热牛奶,淡咖啡按键,杯架和软水过滤器。

  • 卡布其诺系统
  • 新型控制面板
  • 可拆卸式水箱

使用说明书