Classic Auto-Off FH1173

Please note - this product is no longer available.

FH1173
Thu phóng Mở rộng
  • FH1173
  • FH1173
  • FH1173

  • HIỆU QUẢ NẤU ĂN TUYỆT VỜI
  • Nấu nhanh
  • Nhiều công thức nấu ăn hơn
  • Dung tích chứa thực phẩm lớn
  • Bộ phận cấp nhiệt bên dưới (200W)
  • Điều chỉnh nhiệt độ

Bản hướng dẫn người dùng dạng PDF