ECAM 45.760.W

Please note - this product is no longer available.

ECAM 45.366.W
Thu phóng Mở rộng
 • ECAM 45.366.W
 • ECAM 45.366.W - Detail
 • ECAM 45.366.W - Detail
 • ECAM 45.366.W - Detail
 • ECAM 45.366.W - Detail
 • ECAM 45.366.W - Detail
 • ECAM 45.366.W - Detail
 • ECAM 45.366.W - Detail
 • ECAM 45.366.W - Detail
 • ECAM 45.366.W - Detail
 • ECAM 45.366.W - Detail
 • ECAM 45.366.W - Lifestyle
 • ECAM 45.366.W - Lifestyle

Rõ ràng, đơn giản và các chức năng được xác định rõ. Eletta là sự kết hợp ăn ý hài hòa giữa thiết kế và chức năng.

 • Hệ thống LatteCrema MỚI
 • MENU SỮA
 • BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG BẰNG KIM LOẠI CÓ BỘ CẢM BIẾN

Bản hướng dẫn người dùng dạng PDF