Eletta Cappuccino ECAM 45.760.B
Thu phóng Mở rộng
  • Eletta Cappuccino ECAM 45.760.B
  • Eletta Cappuccino ECAM 45.760.B
  • ECAM 45.760.B

Rõ ràng, đơn giản và các chức năng được xác định rõ. Eletta là sự kết hợp ăn ý hài hòa giữa thiết kế và chức năng.

  • Hệ thống LatteCrema MỚI
  • BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG BẰNG KIM LOẠI CẢM BIẾN
  • MENU SỮA

Bản hướng dẫn người dùng dạng PDF