ECAM 44.660.B
Thu phóng Mở rộng

Rõ ràng, đơn giản và các chức năng được xác định rõ. Eletta là sự kết hợp ăn ý hài hòa giữa thiết kế và chức năng.

Bản hướng dẫn người dùng dạng PDF