ECP 35.31
Thu phóng Mở rộng
  • ECP 35.31
  • ECP 35.31
  • ECP 35.31
  • HỆ THỐNG NGẮT TỰ ĐỘNG ĐIỆN TỬ
  • KHAY HỨNG NƯỚC NHỎ GIỌT CÓ THỂ THÁO RỜI
  • THIẾT BỊ CẤT TRỮ PHỤ KIỆN – BÌNH ĐỰNG NƯỚC CÓ THỂ LẤY KHỎI MÁY
  • HỆ THỐNG PHA CÀ PHÊ CAPPUCCINO – CHỨC NĂNG NƯỚC NÓNG
  • GIÁ GIỮ BỘ LỌC CHUYÊN NGHIỆP

Bản hướng dẫn người dùng dạng PDF