ECP 31.21
Thu phóng Mở rộng
  • ECP 31.21
  • ECP 31.21
  • ECP 31.21
  • HỆ THỐNG PHA CÀ PHÊ CAPPUCCINO – CHỨC NĂNG NƯỚC NÓNG
  • GIÁ GIỮ BỘ LỌC CHUYÊN NGHIỆP
  • THIẾT BỊ CẤT TRỮ PHỤ KIỆN – BÌNH ĐỰNG NƯỚC CÓ THỂ LẤY KHỎI MÁY
  • HỆ THỐNG NGẮT TỰ ĐỘNG ĐIỆN TỬ

Bản hướng dẫn người dùng dạng PDF