Distinta ECI 341.W
Thu phóng Mở rộng
  • Distinta ECI 341.W
  • Distinta ECI 341.W
  • Distinta ECI 341.W

Các màu khác có sẵn

  • Hệ thống pha cà phê cappuccino
  • Bộ lọc kem với đáy kép
  • Bộ làm ấm tách
  • Chức năng tắt tự động

Bản hướng dẫn người dùng dạng PDF