Distinta ECI 341.BK
Thu phóng Mở rộng
  • Distinta ECI 341.BK
  • Distinta ECI 341.BK
  • Distinta ECI 341.BK

Các màu khác có sẵn

  • Bộ làm ấm tách
  • Hệ thống pha cà phê cappuccino
  • Chức năng tắt tự động
  • Bộ lọc kem với đáy kép

Bản hướng dẫn người dùng dạng PDF