ICM 2.1B
Thu phóng Mở rộng
  •  ICM 2.1B
  •  ICM 2.B - detail
  •  ICM 2.B - detail

Máy pha cà phê nhỏ giọt với thiết bị ngăn rỉ nước có dung tích pha 10 tách cà phê

  • CHỨC NĂNG TẮT TỰ ĐỘNG
  • BỘ LỌC BẰNG NI-LÔNG BỀN
  • CỬA SỔ BÁO MỰC NƯỚC

Bản hướng dẫn người dùng dạng PDF