AC 150
Thu phóng Mở rộng
 • AC 150
 • AC 150
 • AC 150
 • AC 150

5 lớp lọc + Bộ ION hóa + AQS

 • Màn hình cảm ứng Sensor.
 • Bộ ION hóa
 • Hệ thống lọc không khí

Bản hướng dẫn người dùng dạng PDF

Các sản phẩm có liên quan