AC 150

Máy lọc không khí

5 lớp lọc + Bộ ION hóa + AQS

  • Kích thước (r x s x c cm): 39.0x45.0x21.0
  • Bộ lọc than hoạt tính:
  • Bộ ion hoá:
  • Lưới lọc ngăn bụi có thể rửa được:
  • Các tốc độ: 3
  • Cấp độ lọc: 4
  • Hẹn giờ: 1-2-4-8 hr
  • Lưu lượng gió (m³/h): 75-110-160
  • Mức độ tiếng ồn thấp nhất – tối đa (dB(A)): 33-48
  • Phù hợp với phòng có diện tích lên tới (m²): 40

Nếu cần trợ giúp thì bạn đã đến đúng chỗ rồi đấy

Các sản phẩm có liên quan