DEX 16F
Thu phóng Mở rộng
  • DEX 16F
  • DEX 16F
  • DEX 16F
  • DEX 16F
  • DEX - 16F

  • HỆ THỐNG LỌC KHÔNG KHÍ
  • ĐỘ ỒN GIẢM TỐI THIỂU KHI HOẠT ĐỘNG
  • THIẾT KẾ ĐỘT PHÁ
  • CHỨC NĂNG SẤY QUẦN ÁO

Bản hướng dẫn người dùng dạng PDF

Các sản phẩm có liên quan