DES 16EW

Please note - this product is no longer available.

ARIADRY SLIM DES 16EW
Thu phóng Mở rộng
 • ARIADRY SLIM DES 16EW
 • DES16EW frontal
 • DES16EW control panel
 • DES16EW easy transport
 • DES16EW filter
 • DES16EW water tank extraction
 • DES16EW lifestyle
 • DES16EW lifestyle wall mounted

Khả năng hút ẩm lên tới 16 lít/24 giờ + màn hình điện tử + hệ thống lọc với công nghệ kháng khuẩn Bio Silver + thiết kế có thể treo tường

 • TREO TƯỜNG
 • ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ
 • TRỌNG LƯỢNG NHẸ
 • MỰC NƯỚC CÓ THỂ NHÌN THẤY

Bản hướng dẫn người dùng dạng PDF

Các sản phẩm có liên quan