DES 12
Thu phóng Mở rộng

Khả năng hút ẩm lên tới 12 lít/24 giờ + hệ thống lọc với công nghệ kháng khuẩn Bio Silver + thiết kế có thể treo tường

  • TRỌNG LƯỢNG NHẸ
  • MỰC NƯỚC CÓ THỂ NHÌN THẤY
  • HỆ THỐNG LỌC VỚI CÔNG NGHỆ KHÁNG KHUẨN BIOSILVER
  • LUỒNG KHÍ HAI BÊN - DES12

Bản hướng dẫn người dùng dạng PDF

Các sản phẩm có liên quan