ARIA DRY PUMP DD30P
Thu phóng Mở rộng
  • ARIA DRY PUMP DD30P
  • DD30P frontal
  • DD30P control panel
  • DD30P front panel
  • DD30P - detail
  • DD30P - detail

Khả năng hút ẩm lên tới 30 lít/24 giờ + hệ thống bơm nước (Công nghệ được cấp bằng sáng chế) + Màn hình hiển thị điện tử

  • Chức năng bơm
  • Điều khiển điện tử LCD
  • Hiển thị mực nước

Bản hướng dẫn người dùng dạng PDF

Các sản phẩm có liên quan