Stretto TRSW0920

Please note - this product is no longer available.

TRWS0920
Thu phóng Mở rộng

  • CẤU TRÚC GỌN NHẸ
  • TỐC ĐỘ ĐỐI LƯU CAO
  • TREO TƯỜNG

Bản hướng dẫn người dùng dạng PDF