Radia S TRRS0920T
Thu phóng Mở rộng

  • TỰ ĐỘNG NGẮT ĐIỆN AN TOÀN
  • CON LĂN ĐƯỢC LẮP SẴN
  • 3 MỨC ĐIỀU CHỈNH CÔNG SUẤT VÀ ỔN NHIỆT TRONG PHÒNG
  • ĐỒNG HỒ HẸN GIỜ 24 GIỜ
  • NĂNG LƯỢNG ĐÍCH THỰC
  • THIẾT KẾ MỚI

Bản hướng dẫn người dùng dạng PDF