Radia S TRRS 1225C
Thu phóng Mở rộng
  • Radia S TRRS 1225C
  • Radia S TRRS 1225C
  • Radia S TRRS 1225C
  • Radia S TRRS 1225C
  • Radia S TRRS 1225C

  • BỘ ỔN NHIỆT TRONG PHÒNG
  • CON LĂN ĐƯỢC LẮP SẴN
  • COMFORTEMP
  • NĂNG LƯỢNG ĐÍCH THỰC
  • THIẾT KẾ PIN MỚI

Bản hướng dẫn người dùng dạng PDF