NHỮNG LƯU Ý VỀ MẶT PHÁP LÝ

Trang web của Tập đoàn De'Longhi (dưới đây gọi tắt là "trang web") được sở hữu bởi De'Longhi Appliances S.r.l. (Qua L. Seitz 47, 31100 Treviso, Italy - Cap. Soc. Euro 200.000.000,00 i.v. –– P. IVA IT 00698370962 và được vận hành bởi De'Longhi Appliances S.r.l. và các công ty trực thuộc và công ty con (dưới đây gọi tắt là "Tập đoàn De'Longhi").

Việc truy cập vào trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc chấp nhận những điều kiện và điều khoản dưới đây. Nếu bạn không chấp nhận toàn bộ những điều kiện và điều khoản đó, xin hãy thoát ra khỏi trang web này.

Một số điều khoản sử dụng cụ thể có thể cũng được áp dụng qua trang web bên cạnh những Lưu ý về mặt pháp lý này và, khi được đề cập cụ thể, sẽ được thực hiện thay thế những Lưu ý nêu trêu.

Thông tin

Tập đoàn De'Longhi sẽ nỗ lực để cung cấp những thông tin chính xác và cập nhật, dù về bản chất có thể bao gồm nhưng không hạn chế các dữ liệu tài chính, các khuyến nghị, dịch vụ hoặc sẽ công bố trên trang web; tập đoàn De'Longhi có quyền thay đổi và/hoặc xoá bỏ và/hoặc cập nhật những nội dung của trang web vào bất cứ thời gian nào mà không cần thông báo trước. Trách nhiệm của bạn là thường xuyên xem xét, cập nhật thông tin.

Tập đoàn De'Longhi không cam đoan và do đó, không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc cam kết bảo đảm nào, dù được phát biểu trực tiếp hay gián tiếp, liên quan đến tính chính xác, tính toàn diện và/hoặc tính trao đổi hoặc mức độ phù hợp với một mục đích cụ thể của thông tin công bố trên trang web và/hoặc bất kỳ sản phẩm nào được miêu tả hoặc đề xuất trên trang web, bao gồm việc đảm bảo liên quan tới việc vi phạm bản quyền, quyền tác giả hoặc những quyền khác của bên thứ ba. Tập đoàn De'Longhi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thương nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, bất kể nguyên nhân, căn nguyên, bản chất hoặc hậu quả, liên quan tới việc truy cập, hoặc không thể truy cập, trang web này, cũng như việc sử dụng bất kỳ thông tin nào được công bố trực tiếp hoặc gián tiếp trên trang web.

Các sản phẩm được trưng bày và mô tả trên trang web có thể không được bày bán tại mọi thời điểm tại mọi quốc gia. Việc liên hệ với nhà cung cấp địa phương thuộc Tập đoàn De'Longhi có thể giúp bạn có được thông tin cần thiết.

Trong trường hợp sử dụng trang web không thích hợp hoặc vi phạm những Lưu ý về mặt pháp lý trên đây gây ra bất kỳ thiệt hại, phàn nàn, chi phí phát sinh và tranh chấp nào đối với Tập đoàn De'Longhi, bạn cần chấp thuận bồi thường cũng như miễn trách cho Tập đoàn De'Longhi.

Người sử dụng hoàn toàn chịu mọi rủi ro và trách nhiệm trong việc sử dụng dữ liệu và/hoặc thông tin trên trang web.

Tương tác đối với người sử dụng

Mặc dù Tập đoàn De'Longhi luôn nỗ lực để đáp ứng mọi yêu cầu về an toàn lập trình, nhưng Tập đoàn De'Longhi cũng không thể đảm bảo rằng nội dung trên trang web không bị phương hại bởi những mã độc có thể gây hại cho hệ thống máy tính của bạn khi truy cập.

Các tương tác của bạn đối với trang web, đăng tải hoặc tải xuống các nội dung, cần phải đảm bảo thích hợp, nằm trong phạm vi của trang web cũng như không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Việc công bố các nội dung được coi là mang tính phỉ báng, gây phương hại, trái pháp luật, phi pháp, xâm hại quyền riêng tư, vi phạm quyền lợi pháp lý hoặc luật pháp hoặc không rõ ràng, đều bị nghiêm cấm và sẽ bị gỡ bỏ mà không cần thông báo.

Trừ phi được chỉ định rõ, trong mọi trường hợp khác, trang Web này chỉ được sử dụng với mục đích cá nhân.

Sở hữu trí tuệ

Trừ phi được chỉ định rõ, những nội dung bài viết, đồ hoạ, nội dụng tích hợp âm thanh – hình ảnh, hình ảnh cũng như quảng cáo và khẩu hiện được công bố trên trang web đều thuộc bản quyền của Tập đoàn De'Longhi. Không được sử dụng các thông tin trên dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có văn bản chấp thuận của chủ sở hữu bản quyền.

Trừ phi được chỉ định rõ, các nhãn hiệu, tên miền, thiết kế hoặc lo-go được công bố trên trang web đều thuộc sở hữu của Tập đoàn De'Longhi và đều được bảo vệ bởi luật về bản quyền cộng đồng và quốc gia, cũng như luật sở hữu trí tuệ hiện hành. Không được sử dụng các thông tin trên dưới bất kỳ hình thức nào, dù một phần hay toàn bộ nội dung, khi chưa có văn bản chấp thuận của chủ sở hữu bản quyền. Việc đăng ký nhãn hiệu đã được sở hữu bởi Tập đoàn De'Longhi làm tên miền cấp 1 bị nghiêm cấm.

Các nhãn hiệu, tên miền và lo-go của bên thứ ba có thể được đăng tải trên trang web của chúng tôi là tài sản độc quyền của chủ sở hữu hợp pháp.

Không có nội dung nào trên trang web được hiểu là chúng tôi sẽ cấp chứng nhận hoặc bất kỳ quyền nào liên quan đến việc sở hữu trí tuệ của Tập đoàn De'Longhi.

Đường dẫn tới những các trang khác

Trang Web này có thể cung cấp tài liệu tham khảo từ các trang web khác hoặc đường dẫn tới các trang web ngoài. Những đường dẫn hoặc tài liệu nói trên thuộc các trang web khác phục vụ quyền lợi của người sử dụng. Tập đoàn De'Longhi không chịu trách nhiệm đối với các trang web khác cũng như nội dung của chúng. Tập đoàn De'Longhi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thương nào, liên quan tới việc truy cập, hoặc không thể truy cập, các trang web nói trên và/hoặc nội dung của chúng, cũng như việc sử dụng bất kỳ thông tin nào được công bố trên những trang web đó.

Chính sách bảo mật

De'Longhi Group tuân thủ các quy định về sự riêng tư như được quy định trong các hành vi riêng tư tại địa phương. Tuyên bố về quyền riêng tư toàn diện có thể được tìm thấy trên trang chủ của Website dưới tiêu đề "Bảo mật".