Hướng dẫn sử dụng

Tất cả các sách hướng dẫn đều được cung cấp theo định dạng Adobe Acrobat. Nhấn vào tệp tin để mở và đọc tài liệu trên cửa sổ trình duyệt. Nếu bạn muốn tải tài liệu về máy, nhấn chuột phải và chọn "save as" (lưu dưới dạng) trong menu hiện ra.

Số hiệu mẫu thường nằm ở mặt sau hoặc chân đế của sản phẩm dưới dạng nhãn trắng hay nhãn bạc như thế này: Hãy điền loại hoặc số hiệu mẫu sản phẩm vào trong biểu mẫu

Nếu cần trợ giúp thì bạn đã đến đúng chỗ rồi đấy