Умови використання сайту

Компанія De’Longhi S.p.A. приділяє велику увагу захисту даних третіх осіб, якими вона володіє, і надає великого значення захисту конфіденційності таких третіх осіб, включаючи, без обмеження, своїх клієнтів. Ця політика, у відповідності до положень законодавчого акту №196 від 30 червня 2003 р. – Закон про захист персональних даних – містить детальну інформацію про заходи, що їх приймає компанія De’Longhi S.p.A. для захисту особистих даних, отриманих від зазначених вище третіх осіб (тут і надалі, разом та окремо, згадуються як «суб’єкт(-и) даних»).

А) Мета обробки персональних даних
1. Персональні дані використовуються компанією De’Longhi S.p.A. під час звичайної комерційної діяльності та при виконанні запитів відповідних суб’єктів даних. 
2. Персональні дані можуть використовуватися з метою встановлення контакту з суб’єктом даних з метою можливих рекламних акцій, бізнес-аналітики, економічного та статистичного аналізу, програм лояльності та досліджень рівня задоволення клієнтів. Крім того, зазначені особисті дані можуть частково або повністю використовуватись для стимулювання клієнтів або надання їм заохочень для придбання товарів через буклети, пошту, електронну пошту, СМС, ММС та/або інформаційні бюлетені.

В) Місце обробки даних
1. Персональні дані, зібрані на цьому веб-сайті www.delonghi.com або надіслані суб’єктами даних компанії De’Longhi S.p.A. за допомогою пошти, телефаксу або електронної пошти, обробляються в зазначеному нижче зареєстрованому офісі персоналом, призначеним компанією De’Longhi S.p.A.

С) Процедура обробки персональних даних
1. Персональні дані, добровільно надані суб’єктом даних для зазначених вище цілей, обробляються та реєструються вручну або за допомогою електронних засобів у відповідності до мінімальних вимог безпеки, передбачених Додатком В до законодавчого акту №196 від 30 червня 2003 р.
2. Компанія De’Longhi S.p.A. залишає за собою право розкривати персональні дані будь-яким іншим компаніям Групи De’Longhi якщо вважатиме це необхідним для виконання запитів суб’єкта даних.
3. За умови дотримання пункту 2 вище та/або будь-яких винятків, передбачених чинним законодавством та правилами, персональні дані не будуть розповсюджуватись і розкриватись третім особам.
4. В разі надсилання через форму, наведену на веб-сайтіhttp://selezione.delonghi.com, резюме, надіслані компанії De’Longhi S.p.A., мають містити положення про згоду на обробку персональних даних компанією De’Longhi S.p.A. з зазначенням процедури такої обробки та цілей, для яких будуть використовуватись такі персональні дані. Після уважного ознайомлення з коротким інструктажем про конфіденційність, наданим компанією De’Longhi S.p.A. в розділі Робота та кар’єра, що посилається на пункт 13 законодавчого акту №196 від 30 червня 2003 р., прохання заповнювати резюме, додаючи супровідне формулювання про пряму згоду на обробку ваших персональних даних:
«Після уважного ознайомлення з інструктажем про конфіденційність, що посилається на пункт 13 законодавчого акту №196 від 30 червня 2003 р. (Закон про захист персональних даних), наданим компанією De’Longhi S.p.A. в розділі Робота та кар’єра на веб-сайті http://selezione.delonghi.com, я наступним даю згоду на обробку та розкриття моїх персональних даних компанією De’Longhi S.p.A.».

D) Дані про перегляд веб-сторінок
1. Зазвичай під час звичайного перегляду веб-сторінок певні персональні дані, такі як адреса ІР, імена доменів або інші параметри, що стосуються діяльності суб’єкта даних або комп’ютерної системи, можуть генеруватись та збиратись без попередження. Компанія De’Longhi S.p.A. використовує такі дані виключно анонімно або для отримання статистики трафіку власного веб-сайту. 

E) Файли «cookies»
1. Наш веб-сайт не ставить на меті збирання персональних даних будь-якого суб’єкта даних. Файли «cookies» не використовуються для надсилання будь-якої особистої інформації, і не використовується жодних систем для стеження за користувачами. 
Файли «cookies» з інформацією про сеанс зв’язку (які не заносяться в постійну пам’ять комп’ютера користувача і зникають при закритті браузера) використовуються виключно для передачі ідентифікаційних номерів сеансів зв’язку (довільні номери, генеровані сервером) для безпечного та ефективного перегляду веб-сайту.
Файли «cookies» з інформацією про сеанс зв’язку, що використовуються на цьому веб-сайті, дозволяють запобігти прийомів їхнього відтворення на інших комп’ютерах, яке несе в собі можливість шкоди для перегляду сайтів відповідним користувачем. Вони також не дозволяють заволодіння ідентифікаційними даними користувачів.

F) Посилання на інші веб-сайти
1. Ця політика конфіденційності була розроблена лише для веб-сайту www.delonghi.com, а не для будь-яких інших веб-сайтів, що їх відвідують суб’єкти даних за допомогою посилань, що містяться на цьому веб-сайті. Компанія De’Longhi S.p.A. не несе відповідальності за захист персональних даних, що їх суб’єкти даних надають третім особам та/або іншим веб-сайтам, посилання на які містяться на цьому веб-сайті.

G) Надання даних    
1. За винятком даних про перегляд веб-сторінок, зазначених вище, надання даних здійснюється на виключний розсуд суб’єкта даних, і відмова у їх наданні не матиме для суб’єкта даних жодних наслідків, крім неможливості для компанії De’Longhi надати відповідні послуги. 

H) Контроль даних
1. Контроль даних здійснює компанія De’Longhi S.p.A., зареєстрована за адресою Via Seitz, 47 – 311000 Treviso, Italy.
2. Внутрішні керівники інформаційними ресурсами були призначені для наступних категорій: управління, виробництво, обмін інформацією, матеріально-технічне забезпечення, кадрові ресурси, закупівлі, післяпродажне обслуговування, маркетинг та збут, юридичні питання, фінанси та контроль, науково-дослідна діяльність.  

I) Права суб’єкта даних
1. На основі розділу 7 законодавчого акту №196/03 (наведеного нижче виключно з метою зручності),  суб’єкт даних має право в будь-який час (i) отримувати підтвердження щодо того, чи існують персональні дані стосовно нього, (ii) отримувати інформацію про зміст та походження таких даних, (iii) перевіряти їхню правильність або  (iv) вимагати оновлення, інтеграції, виправлення або видалення таких даних. 

Розділ 7. 
(Право на доступ до персональних даних та інші права)

 
1. Суб’єкт даних має право отримувати підтвердження щодо того, чи існують персональні дані стосовно нього, незалежно від того, чи були вони вже записані, і надання таких даних у зрозумілій формі.
 
2. Суб’єкт даних має право отримати інформацію:

a) про джерело персональних даних; 
b) про цілі та процедуру обробки; 
c) про логіку, що застосовується при обробці, якщо така обробка здійснюється за допомогою електронних засобів; 
d) про ідентифікаційні дані, що стосуються осіб, які здійснюють контроль та обробку даних та представника, призначеного відповідно до пункту 5(2); 
e) про осіб або категорії осіб, яким персональні дані можуть повідомлятися і які мають повноваження вимагати надання таких даних в якості повноважних представників на території Держави, осіб, які здійснюють обробку даних або відповідають за її здійснення. 

3. Суб’єкт даних має право вимагати:

a) оновлення, виправлення або, в разі зацікавлення, інтеграції таких даних; 
b) видалення, знеособлення або блокування даних, які були оброблені незаконно, включаючи дані, збереження яких не є необхідним для цілей, з якими вони збиралися або згодом оброблялися; 
c) підтвердження того, що дії відповідно до пунктів a) та b) були доведені до відома (в тому числі зміст таких дій) до осіб, яким дані були передані або розповсюджені, якщо виконання цієї вимоги не є неможливим або не вимагає непропорційно великих зусиль порівняно з правами, про захист яких ідеться. 

4. Суб’єкт даних має право заперечувати, повністю або частково:

a) на законних підставах, обробку персональних даних, що стосуються його/її, навіть якщо вони відповідають тим цілям, для яких збираються; 
b) обробку персональних даних, що стосуються його/її, якщо вона здійснюється для надсилання рекламних матеріалів або прямих продажів або для виконання інших маркетингових або комерційних досліджень.