Юридичні замітки

Обмеження відповідальності

Доступ до цього веб-сайту свідчить про погодження з наступними умовами.

Якщо не зазначено інше, авторське право на тексти, графічні об’єкти, зображення або аудіовізуальні засоби, наведені на цьому сайті, належить компанії De’Longhi S.p.A. або групі компаній De’Longhi. Будь-яке їхнє використання можливе лише за попередньої письмової згоди власника. 

Якщо не зазначено інше, торгові марки або логотипи, наведені на цьому сайті, належать компанії De’Longhi S.p.A. або групі компаній De’Longhi. Будь-яке їхнє використання можливе лише за попередньої письмової згоди власника.

Інформація

Компанія De’Longhi S.p.A. вживатиме всіх можливих заходів для надання на веб-сайті точної та своєчасної інформації у вигляді даних (включаючи, без обмеження, фінансові дані, рекомендації та послуги) або в іншій формі і залишає за собою право змінювати та/або оновлювати зміст веб-сайту в будь-який час без попереднього повідомлення.

Компанія De’Longhi S.p.A. не може гарантувати, а отже, не несе жодної відповідальності або гарантійних зобов’язань, прямих або непрямих, стосовно правильності, точності, повноти та/або комерційної якості або придатності для конкретних цілей інформації на веб-сайті та/або будь-яких продуктів, що описуються або рекламуються на веб-сайті, включаючи гарантії стосовно відсутності порушень будь-яких патентів, авторських прав або інших прав третіх осіб. Компанія De’Longhi S.p.A. не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки або шкоду будь-якого виду, незалежно від їхнього походження, характеру або наслідків, які є результатом доступу або неможливості доступу до цього веб-сайту або покладання на інформацію, надану на цьому веб-сайті або через нього.
Використання даних та/або інформації, які надаються на веб-сайті, здійснюється користувачем на власний ризик та під власну відповідальність.

Інтелектуальна власність

Ніщо на цьому веб-сайті не повинно тлумачитись як надання будь-якої ліцензії або права на будь-яку інтелектуальну власність компанії De’Longhi S.p.A. або групи компаній De’Longhi.

Посилання на інші сайти

Цей веб-сайт може містити посилання на відповідну інформацію на інших веб-сайтах. Зазначені посилання або згадки інших веб-сайтів, що містяться тут, використовуються лише для зручності користувачів. Компанія De’Longhi S.p.A. знімає з себе будь-яку відповідальність по відношенню до таких веб-сайтів та їхнього змісту. Компанія De’Longhi S.p.A. не несе відповідальності за будь-які збитки або шкоду будь-якого виду,  які є результатом доступу або використання чи неможливості такого доступу або використання  таких інших веб-сайтів або використання чи покладання на інформацію, надану на таких інших веб-сайтах.

Закон про захист приватного життя від 30 червня 2003 р. (№196)

Компанія De’Longhi S.p.A. дотримується положень про захист приватного життя, передбачених зазначеним законом. В повному обсязі з політикою конфіденційності можна ознайомитись на стартовій сторінці веб-сайту в розділі «Конфіденційність».