• เหยือกแก้ว

  เหยือกแก้ว

  เหยือกแก้วความจุ 10 ถ้วย พร้อมระบบป้องกันน้ำหยด

 • มาตรแสดงระดับน้ำ

  มาตรแสดงระดับน้ำ

  ถังเก็บน้ำบอกระดับน้ำจากทั้งสองด้าน

 • แท่นรองเหยือกมีซีลกันของเหลวรั่วไหล

  แท่นรองเหยือกมีซีลกันของเหลวรั่วไหล

  แท่นรองเหยือกเพื่อรักษาความร้อนของกาแฟ