จากต้น สู่แก้ว

ต้นกาแฟ

ตระกูล

วงศ์เข็ม (มะลิ, พุด, เข็มและอื่นๆ)

ถิ่นที่ปลูก

แถบอากาศโซนร้อน 
สภาวะอากาศที่เหมาะสม : ร้อนชื้น 
อุณหภูมิที่เหมาะสม : 15-30 °C 
สภาพดิน : ดินภูเขาไฟที่มีไนโตรเจนสูง

ความสูงของลำต้น

ต้นกาแฟสามารถสูงได้ถึง 12 เมตรแต่ส่วนมากจะนิยมตัดแต่งให้มีความสูงเพียง 2 - 3 เมตร เพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟ

อายุของต้นกาแฟ

20-30 ปี

ผลเก็บเกี่ยวต่อปี

ประมาณ 900 กรัมต่อต้น

ผล (วงศ์เดียวกับเชอร์รี่)

ผลของเมล็ดกาแฟจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงหรือเหลืองเมื่อสุก

การสังเกตุก่อนการเก็บเกี่ยว

ความสุกของเมล็ดกาแฟจะขึ้นอยู่กับสภาพฝน และสามารถพบเมล็ดกาแฟที่สุกไม่เท่ากันได้ในต้นเดียวกัน

การเก็บเกี่ยว

คนเก็บเมล็ดกาแฟจะเลือกเก็บเมล็ดกาแฟเฉพาะเมล็ดที่สุกจนเป็นสีแดงเท่านั้น โดยวิธีนี้จะมีต้นทุนที่สูง ใช้เวลานาน แต่เป็นวิธีการเก็บเกี่ยวที่ดีที่สุด

การปอกเปลือกเมล็ดกาแฟ

หลังจากเก็บเกี่ยวมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการปอกเปลือกซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้เครื่องหรือใช้คนปอกโดยมือ ซึ่งผลที่ได้คือเนื้อของกาแฟจะหลุดออกจากเปลือก

การคั่ว

กาแฟแต่ละชนิดจะมีวิธีและเทคนิคการคั่วที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้สีและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์

อุณหภูมิ

210 - 230°C

การทำความเย็น

ทำความเย็นโดยอากาศหรือน้ำ

ระยะเวลา

12-20 นาที

กรรมวิธีในการคั่ว

การอบโดยใช้ลมร้อน

  • เมล็ดกาแฟจะสูญเสียความชุ่มชื้นและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือเขียว
  • การเปลี่ยนสีของเมล็ดกาแฟมีผลมาจากเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีภายในเมล็ดกาแฟ
  • อบไปจนกว่าจะได้ระดับอโรม่าที่เราต้องการ
ในท้ายที่สุดกาแฟก็ได้เสริฟจากต้น สู่แก้วของคุณ