หม้อทอดไฟฟ้า

 • PremiumFry F34532CZ
  COOL-ZONE
  ระบบ EASY CLEAN
  ฝากรองพร้อมช่องมอง
  ทำความสะอาดง่าย
  SHOP NOW
กรองด้วย:

คุณต้องการช่องมองเพื่อสังเกตขั้นตอนการปรุงอาหารหรือไม่

คุณต้องการตัวตั้งเวลาที่ติดตั้งมาพร้อมหม้อทอดหรือไม่

คุณต้องการแผงควบคุมแบบดิจิตอลหรือไม่

คุณต้องการระบบพิเศษที่สามารถระบายน้ำมันออกจากหม้อทอดหลังจากทอดอาหารเสร็จใช่หรือไม่

คุณต้องการหม้อทอดซึ่งมีชิ้นส่วนที่ใช้กับเครื่องล้างจานได้หรือไม่

คุณต้องการหม้อทอดแบบใด

เลือกความจุสูงสุดในการใช้น้ำมันของหม้อทอด [ลิตร]

เลือกความจุสูงสุดในการทอดอาหารของหม้อทอด [กก.]

ล้างทั้งหมด