• การควบคุมการเกิดสีน้ำตาล

  การควบคุมการเกิดสีน้ำตาล

  ควบคุมการเกิดสีน้ำตาลอย่างต่อเนื่องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 • ถาดรองเศษขนมปัง

  ถาดรองเศษขนมปัง

  ถาดรองเศษขนมปังถอดได้ เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด

 • ตำแหน่งการยกพิเศษ

  ตำแหน่งการยกพิเศษ

  ตำแหน่ง "ยกพิเศษ" เพื่อความสะดวกในการหยิบขนมปังแผ่นสั้น