- ฟังก์ชั่นการทำงาน 6 รูปแบบ: เตาอบความร้อน, เตาอบแบบดั้งเดิม, ย่าง, ส่วนทำความร้อนด้านล่าง, อบย่างแบบหมุน, ละลายน้ำแข็ง
- ภายในเคลือบผิวลื่น
- การตั้งค่าอุ่นร้อน: เพื่อเตรียมอาหารให้พร้อมเสิร์ฟเสมอ
- ตัวตั้งเวลา 120 นาที พร้อมฟังก์ชั่นตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติและกระดิ่งสัญญาณเพื่อการตั้งเวลาทำอาหาร
- ตัวควบคุมอุณหภูมิปรับได้ 80-240 °C
- อุปกรณ์เสริม: ตะแกรงลวด, ถาดอบขนม, แกนหมุนปิ้งย่างพร้อมมือจับ
- กำลังไฟสูงสุด: 1300 วัตต์