เตาอบไฟฟ้า

 • Pangourmet EOB20712
  การอบความร้อน
  ถาดอบขนมและใบมีดผสมอาหาร
  สามารถมองทะลุได้ชัดเจน
  ควบคุมด้วยระบบดิจิตอล
  SHOP NOW
 • EO 4055
  อบย่างแบบหมุน (ROTISSERIE)
  อบความร้อน
  การกักเก็บความร้อน
  SHOP NOW
 • SFORNATUTTO MIDI EO 32852
 • SFORNATUTTO MIDI EO 2475
  อบความร้อน
  DURASTONE II
  ไฟสัญญาณพร้อมทำงาน
  ฟังก์ชั่นอบย่างแบบหมุน (ROTISSERIE)
  SHOP NOW
 • Compact cavity EO 20792
กรองด้วย:

การทำความสะอาดได้สะดวกสำคัญกับคุณมากน้อยเพียงใด

คุณคิดว่าระบบปรุงอาหารด้วยการอบความร้อนสำคัญกับคุณด้วยหรือไม่

คุณต้องการใช้ระบบควบคุมดิจิตอลหรือระบบควบคุมด้วยตนเอง/กลไก

คุณต้องการเตาอบไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้ที่มีความจุเท่าใด [ลิตร]

คุณต้องการปรุงอาหารประเภทไก่ด้วยแกนย่างหมุนหรือไม่

คุณต้องการฟังก์ชั่นการปรุงอาหารมากน้อยเพียงใด

ฉนวนความร้อนภายในสำคัญกับคุณหรือไม่

ล้างทั้งหมด