Sekretess

Vi är skyldiga att skydda integriteten för våra besökare. Denna policy beskriver hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

Webbplatsen Kenwoodworld.com använder cookies. Genom att använda vår webbplats och godkänna denna policy samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med villkoren i densamma.

 (1) Vilken slags information inhämtar vi?

Vi kan samla in, lagra och använda följande typer av personuppgifter:
(a) information om din dator och om dina besök på och användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress, geografisk placering, typ av webbläsare och version, operativsystem, inkommande länk, längd på besök, sidvisningar och navigering på webbplatsen.
(b) information som du tillhandahåller till oss i syfte att registrera dig hos oss.
(c) information som du tillhandahåller till oss i syfte att prenumerera på våra webbtjänster, e-postaviseringar och/eller nyhetsbrev.
(d) all annan information som du kan välja att skicka till oss, och
(e) annan information

(2) Cookies

En cookie består av en bit text som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Informationen skickas sedan tillbaka till servern varje gång som webbläsaren begär hämtning av en sida från servern. Detta möjliggör för webbservern att identifiera och spåra webbläsaren.
Vi använder "session cookies" på den här webbplatsen. Vi kommer använda session cookies för att: spåra dig när du navigerar på webbplatsen, och andra till annat.
Session cookies kommer tas bort från din datorn när du stänger din webbläsare. Beständiga cookies kommer sparas på din dator tills de tas bort eller till dess de när ett särskilt utgångsdatum.
Vi använder Google Analytics för att analysera användningen på den här webbplatsen. Google Analytics genererar statistik och annan information om webbplatsens användning genom att använda cookies som sparas på användarnas datorer. Informationen som genereras gällande vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen på webbplatsen. Google kommer spara den här informationen. Googles sekretesspolicy finns att läsa på: http://www.google.com/privacypolicy.html.

(3) Användning av dina personuppgifter

Personuppgifter som skickas till oss via den här webbplatsen kommer användas i de syften som anges i denna sekretesspolicy eller i relevanta delar av webbplatsen.Vi kan komma använda dina personuppgifter för att:
(a) administrera webbplatsen,
(b) förbättra din webbupplevelse genom att anpassa webbplatsen,
(c) skicka allmänna (ej reklam) kommersiella utskick till dig,
(d) skicka e-postaviseringar till dig som du uttryckligen har efterfrågat,
(e) skicka vårt nyhetsbrev och annan marknadsrelaterad kommunikation till dig gällande vår affärsverksamhet eller noga utvalda tredjeparters affärsverksamheter som vi tror skulle intressera dig genom post eller, om du uttryckligen har samtyckt till det, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om att du inte längre vill mottaga marknadsutskick)
(f) tillhandahålla tredjeparter med statistisk information om våra användare - dock kommer denna information inte användas för att identifiera någon individuell användare, 
(g) hantera frågor och klagomål som gjorts av eller om dig gällande webbplatsen,
samt (h) andra användningsområden.

När du skickar personuppgifter för publicering på vår webbplats kommer vi publicera eller på annat sätt använda sådan information i enlighet med licensen som du har gett oss.
Vi kommer inte utan ditt uttryckliga samtycke att tillhandahålla dina personuppgifter till någon tredjepart i direkta marknadsföringssyften.

(4) Utlämnanden

Vi kan utlämna information om dig till någon av våra anställda, tjänstemän, agenter, leverantörer eller underleverantörer i den mån som är rimligen nödvändigt för att fullfölja syftena i denna sekretesspolicy.
Utöver det kan vi komma utlämna dina personuppgifter:
(a) i den utsträckning som krävs av oss enligt gällande lagstiftning,
(b) i anslutning till rättsliga förfaranden eller stundande rättsliga förfaranden,
(c) i syfte att fastställa, utöva eller försvara dina juridiska rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att motarbeta bedrägeri och reducera kreditrisker),
(d) till inköpare (eller potentiella inköpare) hos alla affärsverksamheter eller tillgångar som vi säljer (eller försöker sälja), och
(e) till personer som vi rimligen tror kan komma ansöka i domstol eller vid annan behörig myndighet om utlämnande av sådana personuppgifter där, enligt vår rimliga åsikt, sådan domstol eller myndighet rimligen skulle förelägga om utlämnande av sådana personuppgifter. 
Förutom i enlighet med denna sekretesspolicy kommer vi inte att tillhandahålla dina personuppgifter till tredjeparter.

(5) Internationella dataöverföringar

Information som vi samlar in kan komma sparas och behandlas i och överföras mellan de länder som vi är verksamma i, i syfte att möjliggöra för att använda informationen i enlighet med denna sekretesspolicy.
Information som du tillhandahåller kan komma överföras till länder (inklusive USA, Japan, (andra länder) som inte har några personuppgiftlagar som är likvärdiga de som gäller inom det Europeiska Ekonomisa Samarbetsområde (EES).
Utöver det kan personuppgifter som du överlämnar för publicering på webbplatsen komma publiceras på internet och göras tillgänglig via internet över hela världen. Vi kan inte förhindra användningen eller missbruket av sådan information av andra.
Du godkänner uttryckligen till sådan överföring av personuppgifter.

(6) Säkerhet för dina personuppgifter

Vi kommer vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att undvika förlust, missbruk eller förändring av dina personuppgifter.
Vi kommer lagra alla personuppgifter som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar. Alla elektroniska transaktioner som du gör till och mottar från oss kommer vara krypterade med SSL-teknologi.
Dataöverföring via internet är givetvis i sig osäker och vi kan inte garantera säkerheten för de uppgifter som skickas över internet.

(7) Policyändringar

Vi kan komma att uppdatera den här sekretesspolicyn från tid till annan genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du uppmanas kontrollera den här sidan emellanåt för att säkerställa att du är nöjd med eventuella ändringar.
Vi kan även meddela dig om ändringar på sekretesspolicy via e-post.

(8) Dina rättigheter

Du kan anvisa oss om att tillhandahålla dig med de personuppgifter som vi har om dig. Tillhandahållande av sådan information görs med förbehåll till:
(a) uppvisande av lämpligt bevis för din identitet (för detta ändamål brukar vi vanligtvis acceptera en fotokopia på ditt pass som certifierats av en advokat eller bank samt en originalkopia på en hushållsräkning som uppvisar din nuvarande adress).
Vi kan komma undanhålla personuppgifter i den utsträckning som tillåts enligt lag.
Du kan anvisa oss om att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyften genom att skicka ett e-postmeddelande till oss. I praktiken kommer du vanligtvis antingen godkänna i förväg att vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyften eller kommer vi ge dig möjlighet att välja att använda dess personuppgifter i marknadsföringsuppgifter.
Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Vi är inte ansvariga för sekretesspolicier eller metoder som tillämpas på tredjeparters webbplatser.

(9) Uppdatera information

Vänligen kontakta oss om personuppgifter som vi har om dig behöver ändras eller uppdateras.

(10) Kontakt

Om du har några frågor om denna skretesspolicy eller om vår behandling av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss via e-post eller vanlig post.

De'Longhi Scandinavia AB
Master Samuelsgatan, 32 - 111 57 Stockholm - Sweden
PO BOX: 3288 - 103 65 Stockholm