Vanliga frågor

Komfort - Uppvärmning

Tillbaka till Vanliga frågor

Populära Vanliga frågor

 • Vad är ett oljefyllt element?

  Ett oljefyllt element är bland de vanligaste elektriska elementen på marknaden och det värmer upp luften både genom konvektion och delvis strålning. Ett elektriskt värmeelement värmer upp oljan på insidan av elementet som därefter överför värme till den utstrålande ytan, där den möter den omgivande luften.

 • Kan produkten kopplas med en förlängningssladd?

  Våra produkter ska inte användas med förlängningssladd.

 • Kan jag måla apparaten?

  Nej, produkten ska inte målas.

 • Vad är behaglig inomhustemperatur?

  Idealisk komfort om vintern är en temperatur på 21 °C och en relativ luftfuktighet mellan 40-60%.

 • Vilka försiktighetsåtgärder bör tas i aktning innan apparaten tas i bruk?

  Kontrollera alltid att apparaten och strömledningen aldrig täcker apparaten även om det är tillfälligt, för att förhindra fara för överhettning. Håll apparaten borta från lättantändliga material, dra ut sladden när den inte används, förhindra att vatten kommer in i apparaten och se till att elnätet har rätt spänning.

 • Kan jag demontera apparaten?

  Demontera aldrig apparaten. Vitvaror som inte reparerats på rätt sätt kan vara farliga att använda. Om apparaten inte fungerar eller är skadad, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

 • Varför finns det olika typer av termostater?

  Termostaten slås av eller på vid den temperatur du har valt, "säkerhetstermostat" refererar till en enkel temperaturbegränsning (ett säkerhetskrav i överensstämmelse med europeisk lagstiftning) som användaren inte har kontroll över.

 • Är det några förhållningsregler som måste tas i aktning vid förvaring av apparaten?

  Se till att apparaten är avkyld och förvara den på ett torrt ställe.

 • Hur ska jag rengöra apparaten?

  När du rengör apparaten, se till att kontakten är helt utdragen. Använd en fuktig trasa för att rengöra apparaten. Använd aldrig starka rengöringsmedel då de kan skada produkten. Det rekommenderas att rengöra produkten invändigt och utvändigt minst en gång per år (med hjälp av dammsugare om det behövs).

 • Hur installerar jag enheten på väggen (då det är möjligt)?

  Följ noga bruksanvisningar.

 • Finns det några särskilda bruksanvisningar?

  Stoppa aldrig in något föremål i apparaten. Håll produkten otillgänglig för barn, djur eller människor med funktionsnedsättning. Använd aldrig produkten i smutsiga rum eller rum med hög brandrisk. Om strömkabeln är skadad, se till att den ersätts av tillverkaren eller ta kontakt med ett auktoriserat servicecenter.

 • Vad betyder decibel - dB (A)?

  Decibel är den internationella måttenheten för ljud.

Sök i Vanliga frågor