Tävlingsvillkor

Vinn en PrimaDonna Elite-kaffemaskin värd 17 995 SEK!

Delta i vår Instagramtävling och få chansen att vinna en PrimaDonna Elite (värd 17 995 SEK) till dig själv och en vän genom att nominera en vän och berätta varför hen är extra speciellt för dig.

Tävlingsperiod

Tävlingen pågår 2018-11-28 – 2018-12-16 och anordnas av De’Longhi.

Hur tävlar man?

Du deltar genom att följa vårt Instagramkonto @delonghisverige, gå till tävlingsinlägget och nominera en vän i en kommentar och berätta (motivera) varför hen är extra speciell för dig.

Vem kan tävla?

Du måste vara 18 år för att kunna delta i tävlingen eller ha målsmans tillstånd för att delta. Endast personer bosatta i Sverige får delta i tävlingen. Anställda på De’Longhi, MediaCom och övriga samarbetspartners medverkande i kampanjen eller deras anhöriga får ej delta i tävlingen.  

Vad vinner man?

En Primadonna Elite, värd 17 995 SEK samt en Primadonna Elite till sin nominerade vän.

Vinsten kan inte lösas in mot kontanter, bytas mot något annat eller överlåtas till någon annan. Vinsten är personlig och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinster skickas enbart inom Sverige. Om inte annat anges ansvarar De’Longhi inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Hur vinner man?

Alla tävlingsbidrag bedöms av en jury bestående av representanter från De’Longhi och mediebyrån MediaCom. Efter tävlingsperiodens slut väljer juryn ut de bästa bilderna bland de publicerade bidragen på Instagram.

Om du är en av vinnarna så blir du kontaktad efter tävlingsperiodens slut, dock senast 2018-12-23. Om vi inte skulle få kontakt med dig inom en vecka efter avslutad tävlingsperiod, eller om det skulle visa sig att du inte uppfyller tävlingsvillkoren, så kommer din vinst att förfalla och en annan vinnare utses. Det är enbart möjligt att vinna en gång per hushåll. Juryns beslut kan inte överklagas.

Vinnaren kontaktas via Instagram samt kommer tillkännages på De’Longhi Sveriges Instagramkonto @delonghisverige så snart vi har kommit i kontakt med vinnaren.

Ansvar och hantering av tävlingsbidrag

De’Longhi tar inte ansvar för eventuella tekniska problem med deltagandet som beror på den tävlandes datorutrustning, mobiltelefon, Internetuppkoppling eller motsvarande.

Du ansvarar för att det inskickade bidraget inte är kränkande, sexistiskt eller på annat sätt anstötligt. De’Longhi förbehåller sig rätten att ta bort bidrag som strider mot dessa regler. Bidrag med stötande innehåll deltar inte i tävlingen.

Det är på ditt eget ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande någon annan part.

I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer De’Longhis beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. De’Longhi förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

De’Longhi förbehåller sig rätten att använda insända bidrag i sin marknadsföring. Deltagaren avsäger sig andra ersättningskrav än tävlingsvinst.

Tryckfel och oavsiktliga missförstånd

De’Longhi eller andra parter som medverkar direkt eller indirekt i denna tävling ansvarar inte för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.

Leverans

Det finns ingen garanterad leveranstid då det kan uppstå oförutsedda händelser som kan förorsaka förseningar, problem med leverans etc. Det utgår ingen ersättning som kompensation för försenad leverans.