Luftbearbetning

Luftföroreningar inomhus är bland de fem största miljöhälsoriskerna. Det bästa sättet att hantera denna risk är att kontrollera eller eliminera källorna till föroreningar, och för att ventilera ett hem med ren uteluft.
Vi spenderar mer än 80% av vår tid i en sluten miljö, där majoriteten av damm och föroreningar i hushållet finns: rök, damm, bakterier, svampar, pollen och tunga gasformiga partiklar.
Dessa ämnen bidrar till att skapa en ohälsosam miljö. Det är viktigt att filtrera luft för att skapa en hälsosam och ren miljö. Filter används för att luften ska bli renare.
De'Longhi är väl medvetna om vikten av inomhusluftens kvalitet och omfattar, både i värme och luftkonditioneringsapparater, dedikerat filtreringssystem: det är viktigt att hålla vår hemmiljö ren och hälsosam året runt!