Tasciugo AriaDry Compact DDS 25

 DDS 25
Približiti / udaljiti Povećati
  •  DDS 25
  • Tasciugo AriaDry Compact - DDS 25
  • Tasciugo AriaDry Compact - DDS 25
  • Tasciugo AriaDry Compact - DDS 25
  • Tasciugo AriaDry Compact - DDS 25
  • Tasciugo AriaDry Compact - DDS 25
  • Tasciugo AriaDry Compact - DDS 25
  • Tasciugo AriaDry Compact - DDS 25
  • Tasciugo AriaDry Compact - DDS 25

Kapaciteta do 25L / 24h + Funkcija za sušenje odeće

Upustva za korišćenje (PDF)