Vento V551225

Please note - this product is no longer available.

Vento V551225
Približiti / udaljiti Povećati

Uljni radijatori sa 12 rebara

Venturi efekt sa inovativnim patentiranim sužavajućim prolazima.

Upustva za korišćenje (PDF)