Vento V551225
Približiti / udaljiti Povećati

Uljni radijatori sa 12 rebara

Venturi efekt sa inovativnim patentiranim sužavajućim prolazima.

Upustva za korišćenje (PDF)