Vento V550715
Približiti / udaljiti Povećati
  • Vento V550715
  • Vento - V550715
  • Vento - V550715
  • Vento - V550715

Uljni radijatori sa 7 rebara

Venturi efekt sa inovativnim patentiranim sužavajućim prolazima.

Upustva za korišćenje (PDF)