Plinske grejalice

Efikasne, snažne i sigurne plinske grejalice mogu zagrejate i veće prostorije. Ove grijalice rade priključene na prenosivu plinsku bocu za domaćinstvo ili plinsku mrežu.