Verticale Young HVY1030

  • PODEŠAVANJE TEMPERATURE

    PODEŠAVANJE TEMPERATURE

    Kompaktno i lako za korištenje zahvaljujući izboru dve snage (1000 i 2000 W) što omogućava postizanje idealne temperature.

  • IP21 ZAŠTITA

    IP21 ZAŠTITA

    Zahvaljujući IP21 zaštiti od kapljanja ovaj je grejač idealan za upotrebu u kupatilu, jer garantuje visoki nivo sigurnosti.