Verticale Young HVY1020.W

  • IP21 ZAŠTITA

    IP21 ZAŠTITA

    Zahvaljujući IP21 zaštiti od kapljanja ovaj je grejač idealan za upotrebu u kupatilu, jer garantuje visoki nivo sigurnosti.

  • PODEŠAVANJE TEMPERATURE

    PODEŠAVANJE TEMPERATURE

    Sobni termostat sa zaštitom od smrzavanja omogućava postizanje idealne temperature. Maksimalna snaga je 2000 W.