Tower TCH6590ER

Please note - this product is no longer available.

Tower TCH6590ER
Približiti / udaljiti Povećati
  • ELEKTRONIČKA KONTROLNA PLOČA SA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM
  • OKRETAJUĆA KONSTRUKCIJA
  • KERAMIČKI GREJNI ELEMENT

Upustva za korišćenje (PDF)