HBP 633
Približiti / udaljiti Povećati
  • NOŽNI PREKIDAČ
  • PODESIVI TERMOSTAT

Upustva za korišćenje (PDF)