DCH4530

Please note - this product is no longer available.

 DCH4530
Približiti / udaljiti Povećati
  •  DCH4530
  • DCH4530
  • KERAMIČKA TEHNOLOGIJA
  • SOBNI TERMOSTAT
  • OKRETAJUĆA KONSTRUKCIJA
  • SIGURNOSNI SISTEM SA PREKIDAČEM ZA PREKID RADA
  • FILTER ZA PRAŠINU

Upustva za korišćenje (PDF)