DCH2570E
Približiti / udaljiti Povećati
  • ELEKTRONSKI KONTROLNI PANEL
  • OKRETAJUĆA KONSTRUKCIJA
  • KERAMIČKI GREJNI ELEMENT

Upustva za korišćenje (PDF)